top of page

【三分鐘激勵你】 在這個人人都是自媒體的時代,如何有個人特色才是重點 | 如何經營有魅力的個人品牌


現在這個時代網路紅人群雄並起 眼花撩亂的網路世界以及日新月異的科技變化 不論你是想紅還是不想紅 我認為都應該好好經營你自己的個人品牌 而且必須是有個人特色的 結合你的興趣、專長、個性 利用現在各式各樣的媒體管道 打造屬於你自己、獨一無二的個人品牌 然後不要忘記 最重要的事情就是堅持下去 相信你也可以把自己經營成一個很不錯的個人品牌

--------------------------------------------------

粉絲專頁:https://reurl.cc/KDNxj

訂閱鄭匡宇頻道看更多影片:https://reurl.cc/VekXR

--------------------------------------------------

Comments


bottom of page